کیسه ادرار اطفال

مرجع: کیسه-ادرار-اطفال

ناموجود
بدون مالیات

برای بررسی نمونه ادرار نوزاد به کیسه ادرار نیاز است.

تعداد
محصولات موجود به اندازه کافی نیستند

اگر نوزاد دچار بیماریهای ادراری و عفونی باشد برای بررسی آن باید از ادرار نوزاد نمونه گیری انجام شود که این نمونه گیری با بزرگسالان متفاوت است و کمی مشکل بوده و و نیازمند شرایط خاصی می‌باشد:

نمونه گیری در ظرفی به نام یورین بگ (urine bag) صورت می گیرد که توسط آزمایشگاه باید تحویل گرفته شود.

کیسه-ادرار-اطفال

6 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: