آمنیوهوک

مرجع: آمینوهوک

ناموجود
بدون مالیات 72 ساعت

از آمنیوهوک برای اطمینان از عدم آسیب به جنین استفاده می‌شود.

تعداد

آمنیوهوک دارای منحنی دقیق است تا از گردش هایی که امکان دارد بطور ناخواسته و ناگهانی صورت پذیرد جلوگیری کند.بدون کوچکترین آسیب‌رسانی به جنین.

آمینوهوک
3 قلم

3 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: