فیلتر توسط

Hot Tags

No tags have been specified yet.

ظریف پلیمر / ZARIF POLYMER

17 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 17 مورد

فیلترهای فعال

آمنیوهوک

قیمت تماس بگیرید

طراحی منحنی شکل که تامین کننده کنترل دقیق تر و حذف گردش نا خواسته آمنیوهوک در دست می ...

طراحی منحنی شکل که تامین کننده کنترل دقیق تر و حذف گردش نا خواسته آمنیوهوک در دست می باشد.

اسپکلوم دلفین

قیمت تماس بگیرید

امکان بسته بندی بلیستر مطابق با آخرین استاندارد های جهان حذف پیچ با استفاده از قفل تاشو که ...

امکان بسته بندی بلیستر مطابق با آخرین استاندارد های جهان حذف پیچ با استفاده از قفل تاشو که محدوده عمل کافی ایجاد می نماید

چراغ معاینه

قیمت تماس بگیرید

برخلاف چراغ‌ قوه که به دلیل پخش نور دید پزشک را مختل می‌کند ، چراغ معاینه تابش نور مستقیم و ...

برخلاف چراغ‌ قوه که به دلیل پخش نور دید پزشک را مختل می‌کند ، چراغ معاینه تابش نور مستقیم و متمرکز دارد.